Προφίλ

profil-image      Το Τεχνικό Γραφείο ιδρύθηκε το 2001 από τον Πολιτικό Μηχανικό Αλέξανδρο Δεμερτζή απόφοιτο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έκτοτε η συνεχής ενασχόληση με πλήθος τεχνικών έργων σε όλες τις φάσεις εδραίωσε την παρουσία μας στο χώρο με αποτέλεσμα ένα μόνιμο πελατολόγιο από ιδιώτες και επαγγελματίες (δικηγόρους, μεσίτες, συμβολαιογράφους, εταιρίες estate).
     Σήμερα το Τεχνικό Γραφείο αποτελείται από μια μόνιμη ομάδα τριών Πολιτικών Μηχανικών, ενός Αρχιτέκτονα Μηχανικού, δύο Μηχανολόγων Μηχανικών και ενός Τοπογράφου Μηχανικού. Επίσης υπάρχει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων μηχανικών καθώς και τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων που εκπληρώνουν τις ανάγκες ενός ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων.
     Σκοπός μας είναι η παροχή ανεπτυγμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, βασιζόμενοι στη σωστή επικοινωνία με τον πελάτη και δημιουργώντας σχέση εμπιστοσύνης.

Ηλεκτρονική κάρτα vcard

ηλεκτρονική κάρτα 

     Η ηλεκτρονική κάρτα περιέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για τηv αυτόματη δημιουργία μιας επαφής στο διευθυνσιολόγιό σας (π.χ. το Microsoft Outlook). Πατήστε και αποθηκεύστε την κάρτα μας ώστε να μας βρίσκετε εύκολα στις επαφές σας.

Alex Demertzis