Διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση αυθαιρέτων

Ένταξη ακινήτων σε νόμο νομιμοποίησης Ν4178/2013 ή σε ρύθμιση αυθαιρέτων

  • Εντός & εκτός σχεδίου Ν.4178/2013
  • Δομική τρωτότητα
Alex Demertzis