Ενεργειακά πιστοποιητικά

Απαραίτητη βεβαίωση για μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτων και κατάταξη αυτού σε ενεργειακή βαθμίδα

Για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων άνω των 50μ2 ή για μισθώσεις αυτών απαιτείται ενεργειακό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό συντάσσεται από πιστοποιημένο επιθεωρητή μηχανικό και κατατάσσει το ακίνητο στην κατηγορία που ανήκει.

Δικαιολογητικά γι την ...

  • Στοιχεία ιδιοκτητών
  • Οικοδομική άδεια - αρχιτεκτονικά στατικά
  • Μελέτη θερμομόνωσης
  • Πίνακας κατανομής θέρμανσης
  • Φύλλο συντήρησης και ρύθμιση κεντρικής θέρμανσης
  • Ιδιοκτησιακό καθεστός
Alex Demertzis