Τοπογραφικά

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κατά ΕΣΓΑ για την ακριβή αποτύπωση εκτάσεων

  • Αποτύπωση εκτάσεων
  • Οριοθέτηση κατά ΕΣΓΑ
  • Πράξεις εφαρμογής
  • Χάραξη οικοδομικής γραμμής
  • Εμβαδομέτρηση οικοπέδου
Alex Demertzis